Cenník OeAV 2017 Tlačiť
Napísal Miroslav Leitner   
Streda, 31 August 2016 00:00

Ceny členstva s poistením v ALPENVEREIN  pre rok 2017
(Platné pre členstvo od 1.9.2016)

 

Kategória
Poplatok v  €


Poplatok v KČ

A dospelý (26 až 60 rokov)
61,00 € 1690,-
B junior (18 až 25 r. bez príjmu, študent do 27 r.), senior (nad 60 r.)
47,00 € 1290,-
C dieťa a mládež (do 18 rokov)
25,00 € 690,-
D manželia
108,00 € 2980,-
E rodina s deťmi do 25 (študenti 27) rokov bez príjmu
108,00 € 2980-

 

Kategoria Poplatok v  PLN
/Polsko/
A Dorosly (26 do 60 lat) 255,00 PLN
B Junior  (18 do 25 lat, student do 27 lat), senior (powyżej  60 lat) 190,00 PLN
C Dzieci / mlodzies (do 18 lat) 105,00 PLN
D Małżonkowie / partnerzy 445,00 PLN
E Rodziny z dziećmi do 25 (student 27) lat 445,00 PLN

 


 

BONUSY k členstvu:

UPOMIENKOVÝ PREDMET:

Členovia - jednotlivci alebo rodiny:

U nás zaregistrovaným členom už dlhoročne poskytujeme zaujímavé upomienkové predmety k samotnému preukazu / za posledné roky napr. tričká, ponožky, čelenky, športové šatky,.../ Niekedy dostali tieto predmety všetci, inokedy len skupiny s min. 5 platiacimi členmi ako v roku 2015 resp. ako v roku 2016, keď čelenky obdržali Tí členovia , ktorí sú buď posledné 2 roky u nás zaregistrovaní  alebo boli členovia skupín atď.

Preto aj pre rok 2017 pripravujeme niečo vhodné a praktické. V roku 2017 budeme Vám zasielať k rôznym bonusom / viď. info nižšie /aj športovú šatku. Od novembra 2016 ju budeme zasielať každému členovi , ktorí už boli u nás zaregistrovaní v rokoch 2015 alebo 2016 automaticky hneď ako bude uhradený poplatok pre rok 2017.

Noví členovia ju obdržia za symbolickú sumu vo výške 5 eur / zvýšená platba za členstvo / alebo po prihlásení na e-shope www.activeplanet.sk na číslo preukazu AV a prvom nákupe za min. 25 eur .

Členovia športových klubov alebo skupín s min. 5 platiacimi členmi :

- obdržia automaticky upomienkový predmet

- obdržia všetky bonusy v celkovej výške 45 eur

- obdržia naviac bonus vo výške 7 eur na uplatnenie zľavy pri nákupe - platné aj na akciový tovar a započitáva sa aj s iným bonusom , resp. môže obdržať upomienkový predmet naviac.

NÁKUPNÉ BONUSY - každý platiaci člen obdrží nákupné bonusy v ACTIVE PLANET outdoor centre alebo na e-shope www.activeplanet.sk v celkovej hodnote 45 EUR -

1 ks vo výške 20 Eur

1 ks vo výške 15 eur

1 ks vo výške 10 eur

 

 


 

KATEGÓRIE PRE ROK 2017: Pre určenie v akej kategórii môžete byť zaradení pre rok 2017, je dôležitý referenčný dátum 1.1.2017, podľa neho sa  presne zaradujete do príslušných vekových kategórii.

SKUPINA A:

dospelý človek vo veku 26-60 rokov (roč.1957-1991)

SKUPINA B:

seniori od 61 rokov (do roč. 1956)

juniori od 19-25 rokov  (roč. 1992-1998)

študenti do 27 rokov ( doklad!)

partneri členov rovnakej sekcie zo skupiny A
(ale partneri musia mať rovnaké miesto trvalého pobytu)

vdovy  po členovi OEAV z rovnakej sekcie

telesne postihnutí, min.70%  

SKUPINA C:
mládež do 18 rokov (od roč. 1999)

RODINNÉ ČLENSTVO D a E :

- manželia resp. aj  partneri žijúci na jednej spoločnej adrese
- rodičia s nezaopatrenými deťmi do 18 resp. 27 rokov
(študenti –  doklad resp. písomné prehlásenie)
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK PLATIA LEN RODIČIA (ČLENSTVO A+B), DETI SÚ ZDARMA (obaja rodičia musia byť z jednej sekcie)

- samostatne žijúci rodič s detmi do 18 resp. 27 let
(študenti –  doklad resp. písomné prehlásenie)
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK PLATÍ LEN RODIČ (ČLENSTVO A), DETI SÚ ZDARMA

UPOZORNENIE:

Členstvo pre rok 2017 a zvýhodnenie už od 1.9.2016 má len NOVÝ člen !!!

Definícia nového člena - nový člen je len ten, kto je v Alpenverein registrovaný prvý krát !!!.

V praxi to znamená, že ak niekto nemal uhradený rok 2016 a predtým už mal niekedy uhradený poplatokv Alpenverein / tak členský preukaz pre rok 2017 môže získať najskôr od 1.1.2017 !!!

 

Ceny členstva s poistením v OEAV pre rok 2010
(Platné pre členstvo od 1.9.2009)

 

Kategória Poplatok v SKK (€)
Poplatok v SKK (€)

klubové ceny *
Poplatok v KČ
Poplatok v KČ

klubové ceny *
A dospelý (26 až 60 rokov) 1612,- (53,50 €) 1551,- (51,50 €) 1425,- 1325,-
B junior (18 až 25 r. bez príjmu, študent do 27 r.), senior (nad 60 r.) 1199,- (39,80 €) 1159,- (38,50 €) 1150,- 1070,-
C dieťa a mládež (do 18 rokov) 657,- (21,80 €) 632,- (21,00 €) 625,- 595,-
D manželia 2811,- (93,30 €) 2711,- (90,00 €) 2575,- 2395,-
E rodina s deťmi do 25 (študenti 27) rokov bez príjmu 2811,- (93,30 €) 2711,- (90,00 €) 2575,- 2395,-